Ježeva kučica u kazališnoj verziji doživela premijeru (Studio, 26. 6. 2009)