V Ljubljani odprt Mini teater Ivice Buljana in Roberta Waltla (Jutranji list, 26. 10. 09)