Koledniško in nomadsko lutkarstvo (Večer, 8. 1. 10)