Čudovite dogodivščine vajenca Hlapiča - svečana 300. ponovitev

V Mini teatru se veselimo novega uspeha. Lutkovna predstava Čudovite dogodivščine vajenca Hlapiča je od premiere leta 1999 doživela že 300. ponovitev, ogledalo pa si jo je več kot 50.000 gledalcev. Tako je postala predstava, v kateri igra Robert Waltl, največja uspešnica Mini teatra.


Predstavo sta režirala Ivica Buljan in Robert Waltl, likovna podoba in glasba je prispevek Ive Matije Bitanga.

Predstava je bila odigrana na številnih mednarodnih festivalih od Španije, Belgije, Poljske, Avstrije, Italije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore do Irana in Belorusije. Robert Waltl je bil nagrajen na številnih mednarodnih festivalih.

Čudovite dogodivščine vajenca Hlapiča je najpomembnejša predstava Mini teatra, ki je izgradila v šestih letih enega najbolj živih slovenskih gledališč  in je kljub toliko odigranih predstavah in 6 sezonah igranja še zmeraj živa in vznemerljiva.

300. ponovitev predstave bo v nedeljo, 13. februarja 2005, ob 17. uri v dvorani Mini teatra na Ljubljanskem gradu. Vabljeni!