Elitistični, populistični, ekscentrični, presegajoči Mini teater (sigledal.org, 3. 10. 2010)