Poročilo o delu ocenjevalne komisije natečaja za novo celostno grafično podobo Zavod za promocijo in izvedbo lutkovnih in gledaliških predstav Mini teater Ljubljana

MiniTeater - natečaj - 01 / 04 / 2012

Zaključno poročilo

 

1. Poročilo o delu ocenjevalne komisije

Ocenjevalna komisja natečaja za novo celostno grafično podobo Zavod za promocijo in izvedbo lutkovnih in gledaliških predstav Mini teater Ljubljana, v sestavi:

Robert Waltl, režiser, direktor - Mini teater

Ivica Buljan, režiser, umetniški vodja - Mini teater

Maja Gspan, grafična oblikovalka

Ana Savić Gecan, kostumografinja

Bor Bungerčič, arhitekt

se je sestala na skupno dveh (2) sejah:

1.  seja - v sredo, 28. 3. 2012 na kateri je pregledala vse prejete natečjne elaborate, preverila njihovo ustreznost glede formalnih zahtev natečaja in naredila ožji izbor rešitev.

2.  seja - v soboto, 30. 3. 2012, na kateri je sprejela končno odločitev o razdelitvi nagrad in zaključku natečaja; podpisano je bilo zaključno poročilo in izvedena je bila identifikacija natečajnikov (samo nagrajenih elaboratov in priznanj).

 

2.  Oddani natečajni elaborati

Oddanih je bilo osemintrideset (38) natečajnih elaboratov. Rok za oddajo natečajnih elaboratov je bil 20. 3. 2012, sprejem za osebno oddajo do 12. ure na naslovu Mini teatra, Križevniška 1, Ljubljana ter po državni pošti do polnoči istega dne.

Prejeti so bili elaborati s šiframi:

Elaborate je ocenjevalna komisija pregledala s predhodnim preizkusom, kjer je preverila ustreznost oddaje v predpisanem roku. Vsi elaborati so pozitivno prestali predhoden preizkus, zato jih je ocenjevalna komisija pripustila k nadaljnjemu ocenjevanju.

 

3.  Podelitev nagrad in priznanj

Ocenjevalna komisija je podala predlog razdelitev nagradnega sklada, pri čemer se je odločila, da ne podeli prve, druge in tretje nagrade, temveč štiri enakovredna priznanja. Enakovredne nagrade v višini 400 EUR prejmejo elaborati s šiframi:

12345

52660

78012

99999

Nagrajeni avtorji natečajnih elaboratov:

elaborat 12345 - Janko Mandić

elaborat 52660 - Jan Virant

elaborat 78012 - Darjan Mihajlović Cerar in Danijel Modrej

elaborat 99999 - Krešimir Grancarić

Vsem natečajnikom se po objavi zaključnega poročila na www.mini-teater.si pošlje zaključno poročilo.

Razstava bo odprta od 4. maja 2012 do vključno 30. maja 2012 v prostorih Mini teatra na Križevniški 1 v Ljubljani. Razstava bo odprta vsak delovni dan med 10.00 in 14.00 uro.

Komisija se vsem, ki so sodelovali na natečaju zahvaljuje za njihov trud in kreativnost pri pripravi elaboratov in želi vsem uspeha in kreativnosti.

Podpisi k zaključnemu poročilu:

Robert Waltl

Ivica Buljan

Maja Gspan

Ana Savić Gecan

Bor Pungerčič