Projekt mednarodnega sodelovanja »PUPPET NOMAD ACADEMY II«

Koordinator:

Mini teater, Križevniška 1, SI-1000 Ljubljana

Soorganizatorji projekta:

UO Novo Kazalište, Zagreb, Croatia

Figurentheater Vlinders & C°, Belgium

Buchty a Loutky (Cakes and Puppets), Praha, Chech R.

Teatro Neline, Budmerice, Slovakia

Estonian state Puppet theatre, Talin, Estonia

Malo pozorište »Duško Radović«, Beograd, Serbia

Maladype Szinhaz, Budapest, Hungary

Partnerji v državah tretjega sveta:

Unima Armenia, Yerevan, Armenia

The Brest Puppet Theatre, Brest, Belarus

 


Osnovni cilji projekta so povezati  mojstre lutkarstva  z različnih področij, od vhoda do zahoda. Tekom izvajanja načrtovanih aktivnosti želimo prenašati tradicionalne izkušnje mojstrov lutkarstva od  zahoda na vzhod in obratno. V projekt so vključeni partnerji iz dežel, ki imajo največje mojstre lutkarstva in dežel  v katerih je razvoj zaradi zgodovinskih  političnih sprememb v zadnjih letih povsem zastal. Prav na tem področju želi Mini teater s svojimi mednarodnimi izkušnjami, novimi tehnologijami pomagati pri razvoju  lutkarstva v teh državah.

Prvi del projekta so bile delavnice, ki smo jih izvajali v Srbiji, na Hrvaškem, v Armeniji, Belorusiji, Češkem in Sloveniji. Delavnice so temeljile na programu projekta Puppet Nomad Academy II (v nadaljevanju PNA II). Izvajalci delavnic so bili  najboljši mojstri  in vsak mentor je v svoj program dodal nekaj svojega. V delavnicah smo zasledovali cilj, da vključujemo mlade strokovnjaje, študente in največje mojstre lutkarstva.

Cilj predavanj in vaj na ustvarjalnih delavnicah je bil nuditi osnovno teoretično znanje in praktične izkušnje pri strukturiranju in rekonstruiranju literarnih del, glasbe, likovnosti idr. ter prilagajanje lutkovni govorici.

Rezultat delavnic so bile predstave, ki smo jih izvedli tudi v nekaterih  državah, ki so sodelovale v projektu PNA. Organizirane so bile tudi dodatne delavnice za profesionalne lutkarje v državah, ki so sodelovale v projektu.

V okviru projekta so nastale naslednje lutkovne  predstave:

1. Vrt sebičnega velikana (v sodelovanju s  srbskimi, slovenskimi in hrvaškimi umetniki)

2. Pekarna Mišmaš v Sloveniji (v sodelovanju s češkimi in slovenskimi umetniki)

3. Pekarna Mišmaš na Hrvaškem (v sodelovanju s hrvaškimi in slovenskimi umetniki)

4. Pekarna Mišmaš v Belorusiji (v sodelovanju z beloruskimi, slovenskimi in hrvaškimi umetniki)

5. Troglavi zmaj in princeske (v sodelovanju s slovaškimi in slovenskimi umetniki)

In  naslednje postdramske predstave:

1. Bartleby, pisar (v sodelovanju s srbskimi in slovenskimi umetniki)

2. Splendid (v sodelovanju s hrvaškimi in slovenskimi umetniki)

3. Tristan in Izolda (v sodelovanju z madžarskimi in slovenskimi umetniki)

Predstave so nastale kot končni cilj produkta ustvarjalnih delavnic, ki so se pripravljale v različnih krajih  po državah naših partnerjev in  v sodelovanju z najboljšimi lutkarskimi mojstri in mladimi igralci, ki niso imeli nobene poklicne izkušnje z lutkami in lutkovno animacijo.

Tekom projekta smo  z novo nastalimi predstavami izvedli po Sloveniji 11 gostovanj in 7 gostovanj pri državah partnericah.

Del projekta so bile tudi predstave, ki so jih predstavili naši partnerji slovenskemu občinstvu, kot so:

1. Predstavo Choo-Choo-Choo, so  poleti v Ljubljani predstavili Estonski partnerji

2. Predstavo Progasti maček in gospodična lastavica, so  marca predstavili  partnerji iz Srbije

3. Pepi in Ančka, so predstavili partnerji iz Češke

Projekt je potekal v času od 01.05.2011 do 30.04.2012.

 

Izvedba projekta je sofinancirana s strani Evropske komisije, program Kultura (2007-2013). Vsebina komunikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Mini teater sodeluje v več evropskih projektih, ki jih sofinancira Evropska komisija, program Kultura (2007-2013).