Učitelj učitelju: niz prispevkov z Robertom Waltlom (Sigledal, 13. do 16.5.2013)

Niz prispevkov, v katerih bomo predstavili rezultate ankete, ki smo jo med učitelji slovenskih osnovnih in srednjih šol izvedli letošnjo pomlad. Od učiteljev smo želeli izvedeti, kako izberejo dogodek, ki si ga bodo z učenci oziroma dijaki ogledali, kako se na ogled pripravijo in na kakšen način ovrednotijo vtise po predstavi. Kot sogovornik se nam pridružuje režiser, igralec in umetniški vodja Mini teatra Robert Waltl.

Učitelj učitelju (Sigledal, 13.5.2013)

Priprava na ogled gledališke predstave in gledališki bonton (Sigledal, 14.5.2013)

Refleksija predstave (Sigledal, 15.5.2013)

Vloga gledališke izkušnje pri razvoju otroka (Sigledal, 16.5.2013)