Prostovoljni izgon v svet idej (Delo, 13. 4. 2005)