Prevajalec:
Miha Medved

Režiser:
Eduard Miler

Dramaturginja:
Žanina Mirčevska

Premiera:
November 2019

O predstavi