Festival Hiša strpnosti 2020 je obiskovalcem vseh starosti ponudil vizualni sprehod skozi različne svetove, stoletja in aktualne pereče probleme. Filmi in delavnice na to vezane letošnjega festivala so prikazovali slikovitost nenavadnih izkušenj in odpirali diskusije o migracijah, spolu in predsodkih v naši in drugih družbah iz celega sveta. Poleg tega je festival postavljal vprašanja: Kako informirati o vzrokih in posledicah begunstva in migracij (Anica Mikuš Kos), Kako ozaveščati o človekovih pravicah vseh, tudi pripadnikov različnih narodnosti, etničnih skupin, beguncev, migrantov (Blanka Jamnišek, MZZZ Slovenije), Kako spodbujati medsebojno poznavanje in krepiti razumevanje medkulturnih razlik (Robert Waltl JKC, Maja Kutin), Kako osveščati o pomenu in pomembnosti medkulturnega dialoga (Boris Hajdinjak, Robert Waltl JKC, Anica Mikuš Kos), Kako promovirati odprto vključujočo družbo in pomen spoštovanja človekovih pravi ter socialne solidarnosti (Anica Mikuš Kos, Blanka Jamnišek), Kako krepiti zavedanje, da priseljenci z svojim znanjem in delom prispevajo k razvoju družbe (Lenart Kučič, Primož Cirman, Ksenija Horvat, Jernej Amon Prodnik, Diego Barios Ross). Opozarjati na pojavnost, oblike in negativne posledice sovražnega govora in mlade opolnomočiti za ustrezen odziv. Posebej zanimiva je bila delavnica "Rasizem v športu", z mentorji Ljudmilo Bodnievo, Juice Lupeta in Jurijem Hostnikom, ki jo je vodil Igor E. Bergant.

Ali lahko prezremo zgodovino? Kaj pomeni zgodovina? Lahko je spomin, lahko nevednost, lahko pa tudi uči in zabava. Vznemirljivi izvirni filmi o osebnih in individualnih izkušnjah žensk, moških in otrok nas učijo o izzivih današnjega časa in nam jih pomagajo razumeti. Mladi filmski ustvarjalci iz Evrope, Severne in Južne Amerike ter Izraela osvetljujejo svoja življenja in življenja preteklih generacij ter pripovedujejo zgodbe, ki na takšen način še niso bile prikazane. Pri letošnji beri izjemnih filmov in delavnic pa ni šlo gre le za edinstvene zgodbe, čustvene konflikte, ljubezen in poželenje, temveč tudi za sprejemanje kulturnih, etničnih, verskih in spolnih identitet ter sprejemanje t. i. individualne odgovornosti. Letošnji festival je nadaljeval uspešno tradicijo t. i. izobraževalnih juter, namenjenih predvsem učencem tretje triade, srednješolcem in študentom, pa tudi učiteljem in staršem. Na njih smo prikazali celovečerne in dokumentarne filme. Razprave in predavanja s prominentnimi gosti so ponovno obogatili festivalsko izkušnjo.

Znani pregovor, da je zgodovina učiteljica življenja, jemljemo z vso potrebno resnostjo – da se ne bi nikdar prenehali učiti in da kot družba ne bi nikoli več dovolili takšnih mračnih in nečloveških dogodkov, kakršen je bil holokavst. Ena od tem programa je bil holokavst in njegove posledice in različne vrste nestrpnosti, s čimer želimo še enkrat znova in nedvoumno opozorili na to, kaj se zgodi, kadar strpnost ni imperativ razmišljanja in delovanja v družbi. V zgodovini nikakor niso bili diskriminirani samo Judje; sovraštvo do marginaliziranih skupin je čutiti tudi danes, v družbi, ki se hvali s tem, da so njeni temelji demokratičnost in svoboščine. Neosnovanega sovraštva so deležne številne skupine manjšin, kot so skupnosti LGBT, romske ali druge narodnostne manjšine, politično drugače misleči in drugi. Zato tudi s festivalskim programom govorimo o teh temah ter nanje nenehno opozarjamo javnost, saj je zavedanje o tem ključno za pozitivne družbene spremembe. Festival želi ustvariti razumske in čustvene diskusije ter omogočiti poslušanje in gledanje z namenom premagati vse vrste diskriminacij, stereotipov, rasnega in spolnega nadlegovanja. Festival je kulturni forum, kamor so povabljeni umetniki, pedagogi, strokovnjaki in prebivalci Ljubljane. Spodbujamo jih k debati, izmenjavi mnenj in uživanju v bogati raznolikosti kulturnih dogodkov.

Strpnost in enakost ne poznata starostnih meja in prav vsak prispevek na teh področjih je neizmeren. Vsi filmi so bili podnaslovljeni v slovenščini in angleščini, tako da smo omogočili ogled čimvečjemu številu obiskovalcev, tudi tujim študentom v Ljubljani.

Danes smo priča vse pogostejšemu in vse bolj brezobzirnemu nasilju med mladimi, prav tako pa diskriminaciji in socialni nepravičnosti, predvsem med otroki, in sovraštvu, uperjenemu proti posameznikom različnih narodnosti, ver ali ras. Ker se zavedamo, da je treba posebno pozornost nameniti mladim kot najpomembnejšemu segmentu v razvoju demokratične družbe, je Festival Hiša strpnosti kot enega najpomembnejših elementov v program vključil izobraževalna jutra. Z vzgojo ter spodbujanjem razumevanja drugačnih in s strpnostjo, torej temeljnih načel, ki omogočajo zdravo socializacijo, so izobraževalna jutra tudi v letu 2020 omogočila vpogled v številne zgodovinske, družbene, verske, politične in ekonomske dejavnike, ki so skupaj povzročili pojav holokavsta in ostalih pojavov nestrpnosti danes.

Ciljne javnosti edukacijskih juter so bili najprej mladi, prvenstveno učenci tretje triade osnovne šole in dijaki, pa tudi študentje. Prav posebej pa smo se potrudili, da temo strpnosti približamo mladim, med 15. in 20 letom. Najpomembnejši del projekta je bil izobraževalni program za mlade; gre za izobraževalna jutra, ki odlične filme povezujejo z različnimi predavanji, ter za srečanja s preživelimi iz druge svetovne vojne. S tako zastavljenim programom, ki vključuje ogled filma in predavanje ali pogovor na temo, ki jo prikazuje film, želimo mlade spodbuditi k razmišljanju in pogovoru o problemu strpnosti v današnjem svetu. Tovrstno izobraževanje mladih ljudi je pomembno, saj so mlade generacije tiste, ki bodo oblikovale družbo v naslednjih letih, zato je nujno potrebno, da jih že zgodaj opozorimo na krivice, ki se zaradi strahu ali nestrpnosti dogajajo drugačnim. Želimo jim približati ljudi in kulturo drugih držav in tako spodbujati medsebojni povezovanje in krepiti razumevanje medkulturnih razlik, ter jim za njih vzbuditi zanimanje. Ker si želimo zagotovili čim večje število mladih obiskovalcev, smo vabila in programe razposlali osnovnim šolam in srednjim šolam iz cele Slovenije. S šolami smo že na preteklih festivalih odlično sodelovali, saj so nas obiskovali organizirano z mentorji in učitelji. V letošnjem letu smo imeli zaradi predhodnih let izjemen odziv šol, tako osnovnih in srednjih kot tudi fakultet.

Z nami so letos tako bile šole: OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, OŠ Koseze, OŠ Bičevje, OŠ Spodnja Šiška, Srednja šola za oblikovanje, Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, OŠ Majde Vrhovnik, Vrtec Mladi rod, Plečnikova Gimnazija, Gimnazija Bežigrad, Fakulteta za novinarstvo, Fakulteta za socialno delo

10 izobraževalnih / edukacijskih delavnic za mlade

Delavnice, predavanja z ogledi filmov in ogled razstave

Projekt edukacijskih delavnic je sestavljen iz ogleda filma, po projekciji pa je sledila delavnica in pogovor s strokovnjaki in pripadniki različnih etničnih skupin, ki živijo v Sloveniji ter preživelim v holokavstu. Vsi si na koncu ogledajo tudi razstavo o poljskem diplomatu, ki je med drugo svetovno vojno reševal Jude.

2. 3. ob 09:30
Film: Čudežni oslač: Čudež čudežev
Delavnica: Antisemitizem
Mentor: Maja Kutin
Voditeljica: Oriana GirottoOŠ Ivana Cankarja Vrhnika
33 otrok

2. 3. ob 12:00
Film: Šalom Alah
Delavnica: Življenje muslimanov v Sloveniji
Mentorji: David Vogel, Denis Strikovič, Rabin Ariel Haddad
Voditelj: Luka Ličar
SŠOF- Srednja šola za oblikovanje in fotografijo
90 otrok

3. 3. ob 09:30 in
3. 3. ob 12:00
Film: Ovčar: Zgodba o judovskem psu
Delavnica: Holokavst in otroci
Mentor: Tomaž Zajc
Voditeljica: Oriana Girotto
OŠ Koseze, OŠ Bičevje, Plečnikova Gimnazija
prva delavnica: 68
druga delavnica: 105

4. 3. ob 09:30
Film: Lingua Franca
Delavnica: Usode LGBT migrantov
Mentorji: Salome, Blažka Plahutnik Baloh, Kasper Bošnik
Voditeljica: Oriana Girotto
SSOF- - Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
75 otrok

4. 3. ob 12:00
Film: Za vedno čisti
Delavnica: Rasizem v športu
Mentorji: Ljudmila Bodnieva, Juice Lupeta, Jurij Hostnik
Voditelj: Igor E. Bergant
SSOF- Srednja šola za oblikovanje in fotografijo
37 otrok

5. 3. ob 09:30
Predstava: Vsi tukaj, vsi skupaj
Delavnica: Strah pred tujci
Mentorji: Jose, Maša Kagao Knez
Voditeljica: Oriana Girotto
OŠ Majde Vrhovnik, Vrtec mladi rod
108 otrok

5. 3. ob 12:00
Film: Jospeh Pulitzer: Glas ljudstva
Delavnica: Uzpešni migranti v slovenski družbi
Mentorji: Lenart Kučič, Diego Barros Ross, Primož Cirman, Jernej Prodnik
Voditeljica: Ksenija Horvat
Gimnazija Bežigrad, Fakulteta za novinarstvo
73 udeležencev

6. 3. ob 09:30
Film: Ovčar: Zgodba o judovskem psu
Delavnica: Holokavst in otroci
Mentorici: Anica Mikuž Kos, Blanka Jamnišek
Voditeljica: Oriana Girotto
OŠ Spodnja Šiška, OŠ Majde Vrhovnik
58 otrok

6. 3. ob 12:00
Film: Rdeči falus
Delavnica: Disfunkcionalne družine, socialna ogroženost in pomoč družbe socialno ogroženim
Mentorice: Anica Mikuž Kos, Anita Ogulin, Blanka Jamnišek
Fakulteta za socialno delo
19 udeležencev

Dodatna delavnica za učitelje:
Promocija knjige Nekje še sije sonce
2.3. ob 15h
RAZSTAVA IN PROJEKCIJA FILMA
Potni listi za življenje
2.3. ob 17h
Mentorstvo:
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, Boris Hajdinjak
Založba Pivec, Tjaša Lešnik, Zala Stanonik
Voditeljica: Oriana Girotto
Učitelji srednjih šol, novinarji, zainteresirana javnost
21 udeležencev