Predstav se lahko udeležijo le osebe z dokazilom o izpolnjevanju enega od PCT pogojev

PCT pogoji

Dokazilo o izpolnjevanju enega od PCT pogojev je obvezno! Javne kulturne prireditve se lahko udeležijo le končni uporabniki, ki imajo:

1. Dokazilo o negativnem rezultatu PCR ali hitrega testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa.

2. Dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je preteklo od prejema:

- drugega odmerka cepiva Pfizer najmanj 7 dni,
- Moderne, Sputnika, CoronaVaca ali Sinopharma najmanj 14 dni,
- prvega odmerka cepiva AstraZeneca ali Covishield najmanj 21 dni,
- odmerka cepiva Janssen najmanj 14 dni,
- drugega odmerka cepiva posamezne vrste cepiva iz prve ali druge alineje te točke, če je oseba cepljena s kombinacijo dveh različnih cepiv iz te točke, po preteku časa od prejema drugega odmerka posamezne vrste cepiva, določenega v tej točki. Če je oseba iz te alineje prvič prejela odmerek cepiva proizvajalca AstraZeneca, se zaščita vzpostavi takoj po prejemu drugega odmerka, če je oseba prejela drugi odmerek cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepivo proizvajalca Moderna v roku od 28 do 84 dni (štiri do 12 tednov) po prejemu prvega odmerka.

3. Dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev.

4. Potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev, ali se je v obdobju, ki ni daljše od osmih mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepila z enim odmerkom cepiva iz 2. točke tega odstavka, kjer se zaščita vzpostavi z dnem cepljenja.

To ne velja za končne uporabnike, ki še niso dopolnili 15 let.