Postmodernistična reciklaža antičkog mita (Novi list, 20. 6. 2005)