Enaindvajset predstav Mini poletja (TV Slovenija, 3. 7. 2005)