Glumački ansambl kakvog danes nema u Hrvatskoj! (Glas Slavonije, 5. 7. 2005)