Najbolja predstava festivala! (Glas Slavonije, 7. 7. 2005)