Srednji vek v Ljubljani (Slovenske novice, 8. 9. 2005)