Premiera Miškolina v Mini teatru (SuperMami, nov. 2005)