Presežki širših razsežnosti (Dnevnik, 19. 12. 2005)