Potrditev igralskih dosežkov (Večer, 20. 12. 2005)