Predstava She Said potuje v Venezuelo (RGL, 29. 3. 2006)