Pozabljivo, prepirljivo, nagajivo (Večer, 7. 7. 2006)