Najcenejši Božiček za 8000 tolarjev (Delo, 17. 12. 2004)