Še zdaj med vajami na prizor kdaj reagiram kot kritik (Delo, 27. 12. 2004)