Ljubljana v duhu srednjega veka (Dnevnik, 2. 9. 2006)